Slecht nieuws en goed nieuws

In de Bijbel staat veel geschiedenis. Zoals het staat opgeschreven, gaat de tekst er vanuit dat het waar is, en het zo allemaal echt gebeurd is. De geschiedenis is nog steeds oud (duizenden jaren) maar niet zo oud als vanuit de evolutie wordt gezegd.

Een deel van deze echte geschiedenis is het slechte nieuws dat de ongehoorzaamheid van de eerste mens, Adam, tegen Gods gebod dood en lijden bracht en dat de mens gescheiden werd van God in deze wereld. Als je weet hoe erg scheiding al is tussen een pappa en mamma, dan kun je je voorstellen hoe erg het is tussen God en de mens die Hij gemaakt had.

Zij kunnen dus niet leven met een heilig God, maar zijn veroordeeld tot scheiding van God. De Bijbel zegt “allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods” (Romeinen 3:23) en iedereen heeft te maken met ‘eeuwig verderf, ver van de aanwezigheid van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht” (2 Tessalonicenzen 1: 9).

Maar het goede nieuws is dat God er iets aan gedaan heeft. “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven heeft.”(Johannes 3:16).

Jezus Christus, de Schepper, die helemaal zonder zonde was en is, leed voor de mensen en droeg de straf voor de zonde(n) van de mensen. Die straf, dat is de dood en scheiding van God. Hij deed dit om te voldoen aan de terechte eis van de heiligheid en rechtvaardigheid van God, Zijn Vader.

Jezus was het perfecte offer; Hij stierf aan een kruis, maar op de derde dag stond hij weer op en overwon de dood. Al de mensen die echt geloven in Hem, zich omkeren naar God, zich afkeren van hun zonden en vertrouwen in Hem (in plaats van in wat ze zelf kunnen), mogen terugkomen naar God en leven voor de eeuwigheid met hun Schepper.

Daarom: “Hij die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God”(Johannes 3:18). Wat een heerlijke Redder en wat een geweldige redding in Christus, onze Schepper! Als je meer wilt zien van wat de Bijbel zegt over hoe je het eeuwige leven kunt ontvangen, neem dan contact met ons op.